Shopdunk - Chuỗi Siêu Thị Apple Lớn Nhất Việt Nam
Authorized Reseller

Danh mục: Apple Watch 6 - 40mm

Apple Watch 6 - 40mm Blue Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.3

681 đánh giá
Màu sắc:

12.990.000₫

9.850.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Blue Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 9.850.000₫ (Màu Xanh dương)

Apple Watch 6 - 40mm Red Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.7

678 đánh giá
Màu sắc:

12.990.000₫

9.850.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Red Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 9.850.000₫ (Màu Đỏ)

Apple Watch 6 - 40mm Gold Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.7

668 đánh giá
Màu sắc:

12.990.000₫

9.950.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Gold Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 9.950.000₫ (Màu Hồng)

Apple Watch 6 – 40mm Silver Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.3

693 đánh giá
Màu sắc:

11.820.000₫

9.850.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 – 40mm Silver Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 9.850.000₫ (Màu Bạc)

Apple Watch 6 – 40mm Space Gray Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.6

706 đánh giá
Màu sắc:

12.990.000₫

9.850.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 – 40mm Space Gray Aluminum Case / Sport Band (GPS) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 9.850.000₫ (Màu Xám)

Apple Watch 6 – 40mm Space Gray Aluminum/ Black Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.3

681 đánh giá
Màu sắc:

15.060.000₫

12.550.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 – 40mm Space Gray Aluminum/ Black Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 12.550.000₫ (Màu Đen)

Apple Watch 6 – 40mm Silver Aluminum/ White Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.6

710 đánh giá
Màu sắc:

15.060.000₫

12.550.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 – 40mm Silver Aluminum/ White Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 12.550.000₫ (Màu Bạc)

Apple Watch 6 - 40mm Gold Aluminum/ Pink Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.2

682 đánh giá
Màu sắc:

15.060.000₫

12.550.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Gold Aluminum/ Pink Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 12.550.000₫ (Màu Vàng)

Apple Watch 6 - 40mm Red Aluminum/ Red Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.4

684 đánh giá
Màu sắc:

14.340.000₫

11.950.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Red Aluminum/ Red Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 11.950.000₫ (Màu Đỏ2GB)

Apple Watch 6 - 40mm Blue Aluminum/ Navy Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.3

693 đánh giá
Màu sắc:

15.060.000₫

12.550.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Blue Aluminum/ Navy Sport Band (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 12.550.000₫ (Màu Blue)

Apple Watch 6 - 40mm Space Black Stainless Steel/Space Black Milanese Loop (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.7

678 đánh giá
Màu sắc:

21.990.000₫

18.350.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Space Black Stainless Steel/Space Black Milanese Loop (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 18.350.000₫ (Màu Xám)

Apple Watch 6 - 40mm Silver Stainless Steel/ Milanese Loop (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.6

699 đánh giá
Màu sắc:

21.990.000₫

18.350.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Silver Stainless Steel/ Milanese Loop (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 18.350.000₫ (Màu Bạc)

Apple Watch 6 - 40mm Gold Stainless Steel/Gold Milanese Loop (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.3

700 đánh giá
Màu sắc:

21.990.000₫

18.850.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Gold Stainless Steel/Gold Milanese Loop (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 18.850.000₫ (Màu Vàng)

Apple Watch 6 - 40mm Gold Stainless Steel/ Ginger Sport Band (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.4

654 đánh giá
Màu sắc:

20.820.000₫

17.350.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Gold Stainless Steel/ Ginger Sport Band (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 17.350.000₫ (Màu Vàng)

Apple Watch 6 - 40mm Silver Stainless Steel/ White Sport Band (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.3

683 đánh giá
Màu sắc:

20.820.000₫

17.350.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Silver Stainless Steel/ White Sport Band (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 17.350.000₫ (Màu Bạc)

Apple Watch 6 - 40mm Graphite Stainless Steel/ Black Sport Band (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.6

689 đánh giá
Màu sắc:

19.980.000₫

16.650.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Graphite Stainless Steel/ Black Sport Band (GPS+Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 16.650.000₫ (Màu Đen)

Apple Watch 6 - 40mm Titanium Case with Sport Loop (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.7

688 đánh giá
Màu sắc:

29.460.000₫

24.550.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Titanium Case with Sport Loop (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 24.550.000₫ (Màu Bạc)

Apple Watch 6 - 40mm Space Black Titanium Case with Leather Link (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT)

4.7

687 đánh giá
Màu sắc:

29.460.000₫

24.550.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Thanh toán VNPAY, giảm ngay 100.000đ (đơn hàng trên 5.000.000 đ, từ 01/05-30/06/2021)

- Tặng 100.000đ tiền mặt khi mua dây đeo chính hãng Apple

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch 6 - 40mm Space Black Titanium Case with Leather Link (GPS + Cellular) mới - Chính hãng (Full VAT) giá tốt nhất: 24.550.000₫ (Màu Xám)

Apple đã công bố Apple Watch Series 6 – sản phẩm mới nhất trong dòng smartwatch của hãng. Mẫu Series 6 vẫn duy trì thiết kế tổng thể giống như đã được giới thiệu với Apple Watch Series 4 và Series 5, nhưng nó bổ sung thêm nhiều cảm biến mới để cho phép theo dõi oxy trong máu và theo dõi giấc ngủ tốt hơn.

1. Tính năng mới

Apple cho biết Series 6 có thể đo nồng độ oxy trong máu trong khoảng 15 giây bằng cách phân tích ánh sáng đỏ và hồng ngoại. Apple cho biết họ đang hợp tác với các mạng lưới y tế để bắt đầu các nghiên cứu quy mô lớn bằng cách sử dụng tính năng đo nồng độ oxy trong máu mới, bao gồm thử nghiệm để xem nó có thể phát hiện người bị nhiễm COVID-19 hay không.


2. Bộ xử lý mới của Watch Series 6

Series 6 cũng đi kèm với bộ xử lý S6 mới, hứa hẹn hiệu suất nhanh hơn tới 20%. Nó dùng chip A13 của Apple và mang đến bản nâng cấp đáng kể đầu tiên cho hiệu suất của Apple Watch kể từ Series 4. Apple cho biết họ có thể đạt được hiệu suất này trong khi vẫn duy trì thời lượng pin 18 giờ của mẫu đồng hồ trước. Hơn nữa, Series 6 lại được sạc nhanh hơn, từ 0% đến 100% pin trong khoảng 1,5 giờ so với 2 giờ của Series 5.

3. Những tiện lợi mới

Màn hình luôn được bật của Watch 6 được cho là sáng hơn 2,5 lần so với Watch 5, dễ đọc hơn khi cánh tay của bạn đặt trên bàn hoặc khi ở ngoài trời. Giờ đây, bạn cũng có thể truy cập thông báo, trung tâm điều khiển, thay đổi giao diện đồng hồ mà không cần đánh thức hoàn toàn màn hình.

Một cảm biến mới khác là máy đo độ cao, cung cấp thông tin độ cao theo thời gian thực. Apple cho biết nó chính xác đến từng milimet.

Cuối cùng, Apple cho biết Series 6 có dùng chip U1 – được ra mắt lần đầu tiên khi ra iPhone 11. Nhưng họ không nói rõ về cách nó sẽ được Apple Watch sử dụng, ngoài việc “hỗ trợ những trải nghiệm mới, chẳng hạn như chìa khóa xe tự động thế hệ mới”.

4. Cấu tạo của Apple Watch Series 6

Bạn sẽ có thể nhận được Series 6 với các lớp hoàn thiện bằng nhôm màu xám, bạc, vàng hoặc xanh lam hoặc màu đỏ. Vỏ bên ngoài làm bằng thép không gỉ.

Apple cho biết các mẫu nhôm được làm từ 100% nhôm tái chế, giống như các mẫu MacBook Pro mới hơn. Trong bản ra mắt tối hôm 15.9, Apple cũng khẳng định mục tiêu bảo vệ môi trường của hãng. Hiện tại hãng đang sử dụng 35% năng lượng tái tạo, dự kiến đến năm 2030 sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Một điểm mới nữa của Apple Watch 6 chính là dây đeo Solo Loop. Nó không có móc khóa hay bất kì móc cài nào. Nó được làm từ Silicone nên rất bền và chắc.

Apple Watch Series 6 sẽ chạy watchOS 7 mà Apple đã tiết lộ tại WWDC đầu năm nay. Bản cập nhật phần mềm – có sẵn cho tất cả các mẫu máy có từ Series 3 – bổ sung hỗ trợ theo dõi giấc ngủ, nhưng Series 6 sẽ phát triển tính năng đó hơn nữa nhờ các cảm biến chuyên dụng.

5. Tính năng “Thiết lập gia đình”

Ngoài ra, Apple đang ra mắt một tính năng mới được gọi là “Thiết lập gia đình”, cho phép cha mẹ thiết lập Watch 6 cho con cái của họ – những người không có iPhone. Cha mẹ sẽ có thể quản lý những người trẻ có thể nhắn tin hoặc gọi điện từ đồng hồ, thiết lập cảnh báo vị trí và thêm chế độ không làm phiền vào giờ học. Một mặt đồng hồ mới sẽ thông báo cho giáo viên rằng đồng hồ đang ở chế độ không làm phiền ngay lập tức. “Thiết lập Gia đình” sẽ có sẵn thông qua một số nhà mạng khi ra mắt.

Thiết lập gia đình cho phép cha mẹ quản lý từ xa Apple Watch của trẻ.
Apple cũng đang ra mắt một dịch vụ mới cho Apple Watch có tên là Fitness Plus , một dịch vụ đăng ký cho các bài tập ảo. Nó có giá $ 9,99 mỗi tháng hoặc $ 79,99 mỗi năm. Fitness Plus cũng có thể được mua theo gói, được gọi là Apple One , cùng với các dịch vụ đăng ký khác của Apple, chẳng hạn như Apple Music, News Plus và TV Plus.

Đọc thêm

Hệ thống cửa hàng ShopDunk

Vui lòng gọi tới số Hotline từng chi nhánh để được hỗ trợ nhanh nhất