Kiểm tra thời hạn bảo hành

Kiểm tra xuất xứ sản phẩm và thông tin bảo hành để đảm bảo quyền lợi của bạn.

Chú ý: Page này kiểm tra IMEI những máy iPhone, iPad, MacBook... mà ShopDunk đã bán ra từ 1/1/2018.

Tìm IMEI ở đâu? Xem hướng dẫn >

Điền code

Sử dụng code mới

Kiểm tra