Bảng giá sửa chữa

Dòng sản phẩm
Dịch vụ
Loại thiết bịChi phíMô tả
iPhone 1111,130,000₫
iPhone 11 Pro15,540,000₫
iPhone 11 Pro Max17,010,000₫
iPhone 1212,810,000₫
iPhone 12 Pro12,540,000₫
iPhone 12 Pro Max17,010,000₫
iPhone 12 Mini11,130,000₫
iPhone 1312,810,000₫
iPhone 13 Pro15,540,000₫
iPhone 13 Pro Max17,010,000₫
iPhone 13 mini11,340,000₫
iPhone 78,090,000₫
iPhone 7 Plus9,980,000₫
iPhone 89,980,000₫
iPhone 8 Plus11,130,000₫
iPhone SE7,670,000₫
iPhone SE (2nd generation)7,670,000₫
iPhone X15,540,000₫
iPhone XR11,130,000₫
iPhone XS15,540,000₫
iPhone XS Max17,010,000₫
iphone 1415,540,000₫
iPhone 14 Plus17,010,000₫
iPhone 14 Pro18,590,000₫
iPhone 14 Pro Max19,950,000₫
iPhone 1515,540,000₫
iPhone 15 Plus16,910,000₫
iPhone 15 Pro18,590,000₫
iPhone 15 Pro Max19,950,000₫
iPhone 111,680,000₫
iPhone 11 Pro1,680,000₫
iPhone 11 Pro Max1,680,000₫
iPhone 121,680,000₫
iPhone 12 Pro Max1,680,000₫
iPhone 12 Mini1,680,000₫
iPhone 131,680,000₫
iPhone 13 Pro1,680,000₫
iPhone 13 Pro Max1,680,000₫
iPhone 13 Mini1,680,000₫
iPhone 71,370,000₫
iPhone 7 Plus1,370,000₫
iPhone 81,370,000₫
iPhone SE1,370,000₫
iPhone SE (2nd generation)1,370,000₫
iPhone X1,680,000₫
iPhone XR1,680,000₫
iPhone XS1,680,000₫
iPhone XS Max1,680,000₫
iPhone 141,790,000₫
Thay pin iPhone 14 Pro1,790,000₫
iPhone 14 Pro Max1,790,000₫
iPhone 12 Pro1,680,000₫
iPhone 151,790,000₫
iPhone 15 Pro1,790,000₫
iPhone 15 Plus1,790,000₫
iPhone 15 Pro Max1,790,000₫
iPhone 147,770,000₫
iPhone 14 Pro9,140,000₫
iPhone 14 Pro Max10,400,000₫
iPhone 115,250,000₫
iPhone 11 Pro7,770,000₫
iPhone 11 Pro Max9,140,000₫
iPhone 127,770,000₫
iPhone 12 Pro7,770,000₫
iPhone 12 Pro Max9,140,000₫
iPhone 12 Mini6,300,000₫
iPhone 137,770,000₫
iPhone 13 Pro7,770,000₫
iPhone 13 Pro Max9,140,000₫
iPhone 13 Mini6,300,000₫
iPhone 6s3,990,000₫
iPhone 6s Plus4,520,000₫
iPhone 73,990,000₫
iPhone 7 Plus4,520,000₫
iPhone 83,990,000₫
iPhone 8 Plus4,520,000₫
iPhone SE (2nd generation)4,520,000₫
iPhone X7,770,000₫
iPhone XR5,250,000₫
iPhone XS7,770,000₫
iPhone XS Max9,140,000₫
iPhone 15 Pro9,140,000₫
iPhone 157,770,000₫
iPhone 15 Pro Max10,490,000₫
iPhone 15 Plus9,140,000₫
Rear Camera, iPhone 112,520,000₫
Camera, iPhone 72,100,000₫
Camera, iPhone 82,100,000₫
Camera Kit, iPhone SE2,100,000₫
Camera, iPhone SE 3rd generation2,100,000₫
Rear Camera, iPhone SE 2nd gen2,100,000₫
Camera, iPhone 7 Plus2,520,000₫
Camera, iPhone X2,520,000₫
Camera, iPhone XR2,520,000₫
Camera, iPhone Xs2,520,000₫
Camera, iPhone Xs Max2,520,000₫
Camera, iPhone 123,780,000₫
Camera, iPhone 12 mini3,780,000₫
Camera, iPhone 13 and 13 mini3,780,000₫
Camera, iPhone 143,780,000₫
Camera, iPhone 14 Plus3,780,000₫
Camera, iPhone 12 Pro4,200,000₫
Camera, iPhone 12 Pro Max4,200,000₫
Camera, iPhone 13 Pro and 13 Pro Max4,200,000₫
Camera, iPhone 14 Pro5,250,000₫
Camera, iPhone 14 Pro Max5,250,000₫
Rear Camera, iPhone 11 Pro3,150,000₫
Rear Camera, iPhone 11 Pro Max3,150,000₫
Camera, iPhone 8 Plus2,000,000₫
Camera , iPhone 15 Pro5,250,000₫
Camera , iPhone 153,780,000₫
Camera , iPhone 15 Pro Max5,990,000₫
Camera , iPhone 15 Plus3,780,000₫
Speaker, iPhone 112,210,000₫
Speaker, iPhone 11 Pro2,210,000₫
Speaker, iPhone 11 Pro Max2,210,000₫
Speaker, iPhone 12 and 12 Pro2,210,000₫
Speaker, iPhone 12 Pro Max2,210,000₫
Speaker, iPhone 12 mini1,370,000₫
Top Speaker, iPhone 132,210,000₫
Bottom Speaker, iPhone 132,210,000₫
Top Speaker, iPhone 13 Pro2,520,000₫
Bottom Speaker, iPhone 13 Pro2,210,000₫
Bottom Speaker, iPhone 13 Pro Max2,210,000₫
Top Speaker, iPhone 13 Pro Max2,520,000₫
Bottom Speaker, iPhone 13 mini2,210,000₫
Top Speaker, iPhone 13 mini2,210,000₫
Speaker, iPhone 72,210,000₫
Speaker, iPhone 7 Plus2,210,000₫
Speaker, iPhone 8 Plus2,210,000₫
Speaker, iPhone SE 2nd gen2,210,000₫
Speaker, iPhone X2,210,000₫
Speaker, iPhone XR2,210,000₫
Speaker, iPhone XS2,210,000₫
Speaker, iPhone XS Max2,210,000₫
Bottom Speaker, iPhone 142,210,000₫
Bottom Speaker, iPhone 14 Pro2,210,000₫
Bottom Speaker, iPhone 14 Pro Max2,210,000₫
Top Speaker, iPhone 14 Pro2,520,000₫
Top Speaker, iPhone 14 Pro Max2,520,000₫
Taptic, iPhone 112,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 11 Pro2,210,000₫
Taptic, iPhone 11 Pro Max2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 12 and 12 Pro2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 12 Pro Max2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 12 mini2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 132,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 13 Pro2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 13 Pro Max1,050,000₫
Taptic Engine, iPhone 13 mini2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 71,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 7 Plus1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 82,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 8 Plus2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone SE 2nd gen2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone X2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone XR1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone Xs2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone Xs Max2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 142,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 14 Pro2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 14 Pro Max2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone 14 Plus2,210,000₫
Taptic Engine, iPhone SE 3rd generation3,680,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 113,990,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 11 Pro3,990,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 11 Pro Max3,990,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 12 and 12 Pro3,990,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 12 Pro Max4,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 12 mini3,990,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 135,360,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 13 Pro5,360,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 13 Pro Max6,510,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 13 mini5,250,000₫
TrueDepth Camera, iPhone XR3,990,000₫
TrueDepth Camera, iPhone XS3,990,000₫
TrueDepth Camera, iPhone XS Max4,730,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Black, 64GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, White, 64GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Red, 64GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Blue, 64GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Green, 64GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Black, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, White, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Red, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Blue, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Green, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Black, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, White, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Red, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Blue, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Green, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Graphite, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Silver, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Gold, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Pacific Blue, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Graphite, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Silver, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Gold, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Pacific Blue, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Graphite, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Silver, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Gold, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Rear System, ROW, Pacific Blue, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Graphite, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Silver, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Gold, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Pacific Blue, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Graphite, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Silver, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Gold, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Pacific Blue, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Graphite, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Silver, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Gold, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 Pro Max Rear System, ROW, Pacific Blue, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 12 mini Rear System, ROW8,720,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Purple, 64GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Purple, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 12 Rear System, ROW, Purple, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Midnight, 128GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Starlight, 128GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Pink, 128GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Red, 128GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Blue, 128GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Midnight, 256GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Starlight, 256GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Pink, 256GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Red, 256GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Red, 256GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Blue, 256GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Midnight, 512GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Starlight, 512GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Pink, 512GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Red, 512GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Blue, 512GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Graphite, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Silver, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Gold, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Sierra Blue, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Graphite, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Silver, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Gold, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Sierra Blue, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Graphite, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Silver, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Gold, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Sierra Blue, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Graphite, 1TB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Silver, 1TB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Gold, 1TB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Sierra Blue, 1TB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Midnight, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Starlight, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Pink, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Red, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Blue, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Midnight, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Starlight, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Pink, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Red, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Blue, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Midnight, 512GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Starlight, 512GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Pink, 512GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Red, 512GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Blue, 512GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Graphite, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Silver, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Gold, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Sierra Blue, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Graphite, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Silver, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Gold, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Sierra Blue, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Graphite, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Silver, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Gold, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Sierra Blue, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Graphite, 1TB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Silver, 1TB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Gold, 1TB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Sierra Blue, 1TB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Green, 128GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Green, 256GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 mini Rear System, ROW, Green, 512GB, Vietnam8,720,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Green, 128GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Green, 256GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Rear System, ROW, Green, 512GB, Vietnam10,190,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Alpine Green, 128GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Alpine Green, 256GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Alpine Green, 512GB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Max Rear System, ROW, Alpine Green, 1TB, Vietnam13,760,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Alpine Green, 128GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Alpine Green, 256GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Alpine Green, 512GB, Vietnam12,390,000₫
iPhone 13 Pro Rear System, ROW, Alpine Green, 1TB, Vietnam12,390,000₫
Space Black, iPhone 14 Pro Rear System, 128GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Silver, iPhone 14 Pro Rear System, 128GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Gold, iPhone 14 Pro Rear System, 128GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Deep Purple, iPhone 14 Pro Rear System, 128GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Space Black, iPhone 14 Pro Rear System, 256GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Silver, iPhone 14 Pro Rear System, 256GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Gold, iPhone 14 Pro Rear System, 256GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Deep Purple, iPhone 14 Pro Rear System, 256GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Space Black, iPhone 14 Pro Rear System, 512GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Silver, iPhone 14 Pro Rear System, 512GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Gold, iPhone 14 Pro Rear System, 512GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Deep Purple, iPhone 14 Pro Rear System, 512GB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Space Black, iPhone 14 Pro Rear System, 1TB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Silver, iPhone 14 Pro Rear System, 1TB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Gold, iPhone 14 Pro Rear System, 1TB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Deep Purple, iPhone 14 Pro Rear System, 1TB, ROW, Vietnam13,760,000₫
Space Black, iPhone 14 Pro Max Rear System, 128GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Silver, iPhone 14 Pro Max Rear System, 128GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Gold, iPhone 14 Pro Max Rear System, 128GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Deep Purple, iPhone 14 Pro Max Rear System, 128GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Space Black, iPhone 14 Pro Max Rear System, 256GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Silver, iPhone 14 Pro Max Rear System, 256GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Gold, iPhone 14 Pro Max Rear System, 256GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Deep Purple, iPhone 14 Pro Max Rear System, 256GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Space Black, iPhone 14 Pro Max Rear System, 512GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Silver, iPhone 14 Pro Max Rear System, 512GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Gold, iPhone 14 Pro Max Rear System, 512GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Deep Purple, iPhone 14 Pro Max Rear System, 512GB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Space Black, iPhone 14 Pro Max Rear System, 1TB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Silver, iPhone 14 Pro Max Rear System, 1TB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Gold, iPhone 14 Pro Max Rear System, 1TB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Deep Purple, iPhone 14 Pro Max Rear System, 1TB, ROW, Vietnam15,650,000₫
Midnight, iPhone 14 Mid System, 128GB, ROW, Vietnam11,550,000₫
Purple, iPhone 14 Mid System, 128GB, ROW, Vietnam11,550,000₫
Purple, iPhone 14 Plus Mid System, 128GB, ROW, Vietnam12,390,000₫
Starlight, iPhone 14 Mid System, 128GB, ROW, Vietnam11,550,000₫
Mid System iPhone 15 Pro13,760,000₫
Mid System iPhone 15 Plus12,390,000₫
Mid System iPhone 1511,550,000₫
Mid System iPhone 15 Pro Max15,650,000₫
Midnight, Back Glass, iPhone 144,730,000₫
Starlight, Back Glass, iPhone 144,730,000₫
Red, Back Glass, iPhone 144,730,000₫
Blue, Back Glass, iPhone 144,730,000₫
Purple, Back Glass, iPhone 144,730,000₫
Midnight, Back Glass, iPhone 14 Plus5,570,000₫
Starlight, Back Glass, iPhone 14 Plus5,570,000₫
Red, Back Glass, iPhone 14 Plus5,570,000₫
Blue, Back Glass, iPhone 14 Plus5,570,000₫
Purple, Back Glass, iPhone 14 Plus5,570,000₫
Back Glass iPhone 15 Pro4,730,000₫
Back Glass iPhone 154,730,000₫
Back Glass iPhone 15 Pro Max5,570,000₫
Back Glass iPhone 15 Plus5,570,000₫
 • Máy được thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Pin được thay thế theo tiêu chuẩn cao nhất của Apple (bao gồm thay mới keo kháng nước và bộ ốc mới chính hãng).
 • Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày kể từ ngày thay thế hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa.
 • Một số trường hợp cần phải gửi đi trung tâm Apple (SASP) để sửa chữa và thay thế sẽ thêm phí dịch vụ là 700.000đ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Màn hình được thay thế theo tiêu chuẩn cao nhất của Apple (bao gồm thay mới keo kháng nước và bộ ốc mới chính hãng).
 • Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày kể từ ngày thay thế hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế màn hình áp dụng cho các trường hợp rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc khi đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Camera được thay thế theo tiêu chuẩn cao nhất của Apple (bao gồm thay mới keo kháng nước và bộ ốc mới chính hãng).
 • Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày kể từ ngày thay thế hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
Đặt lịch hẹn ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất cho thiết bị của bạn
;