Bảng giá sửa chữa

Dòng sản phẩm
Dịch vụ
Loại thiết bịChi phíMô tả
iPhone 1111,130,000₫
iPhone 11 Pro15,540,000₫
iPhone 11 Pro Max17,010,000₫
iPhone 1212,810,000₫
iPhone 12 Pro12,540,000₫
iPhone 12 Pro Max17,010,000₫
iPhone 12 Mini11,130,000₫
iPhone 1312,810,000₫
iPhone 13 Pro15,540,000₫
iPhone 13 Pro Max17,010,000₫
iPhone 13 mini11,340,000₫
iPhone 5s7,670,000₫
iPhone 78,090,000₫
iPhone 7 Plus9,980,000₫
iPhone 89,980,000₫
iPhone 8 Plus11,130,000₫
iPhone SE7,670,000₫
iPhone SE (2nd generation)7,670,000₫
iPhone X15,540,000₫
iPhone XR11,130,000₫
iPhone XS15,540,000₫
iPhone XS Max17,010,000₫
iphone 1415,540,000₫
iPhone 14 Plus17,010,000₫
iPhone 14 Pro18,590,000₫
iPhone 14 Pro Max19,950,000₫
iPhone 111,680,000₫
iPhone 11 Pro1,680,000₫
iPhone 11 Pro Max1,680,000₫
iPhone 121,680,000₫
iPhone 12 Pro Max1,680,000₫
iPhone 12 Mini1,680,000₫
iPhone 131,680,000₫
iPhone 13 Pro1,680,000₫
iPhone 13 Pro Max1,680,000₫
iPhone 13 Mini1,680,000₫
iPhone 71,200,000₫
iPhone 7 Plus1,200,000₫
iPhone 81,200,000₫
iPhone SE1,200,000₫
iPhone SE (2nd generation)1,200,000₫
iPhone X1,680,000₫
iPhone XR1,680,000₫
iPhone XS1,680,000₫
iPhone XS Max1,680,000₫
iPhone 141,790,000₫
iPhone 14 Pro1,790,000₫
iPhone 14 Pro Max1,790,000₫
iPhone 147,770,000₫
iPhone 14 Pro9,140,000₫
iPhone 14 Pro Max10,400,000₫
iPhone 115,250,000₫
iPhone 11 Pro7,770,000₫
iPhone 11 Pro Max9,140,000₫
iPhone 127,770,000₫
iPhone 12 Pro7,770,000₫
iPhone 12 Pro Max9,140,000₫
iPhone 12 Mini6,300,000₫
iPhone 137,770,000₫
iPhone 13 Pro7,770,000₫
iPhone 13 Pro Max9,140,000₫
iPhone 13 Mini6,300,000₫
iPhone 6s3,990,000₫
iPhone 6s Plus4,520,000₫
iPhone 73,990,000₫
iPhone 7 Plus4,520,000₫
iPhone 83,990,000₫
iPhone 8 Plus4,520,000₫
iPhone SE (2nd generation)4,520,000₫
iPhone X7,770,000₫
iPhone XR5,250,000₫
iPhone XS7,770,000₫
iPhone XS Max9,140,000₫
Rear Camera, iPhone 112,000,000₫
Rear Camera, iPhone 11 Pro2,630,000₫
Rear Camera, iPhone 11 Pro Max2,630,000₫
Camera, iPhone 123,570,000₫
Camera, iPhone 12 Pro4,200,000₫
Camera, iPhone 12 Pro Max4,200,000₫
Camera, iPhone 12 Pro Max4,200,000₫
Camera, iPhone 12 mini3,570,000₫
Camera, iPhone 13 and 13 mini3,570,000₫
Camera, iPhone 13 Pro and 13 Pro Max4,200,000₫
Camera, iPhone 71,470,000₫
Camera, iPhone 7 Plus2,000,000₫
Camera, iPhone 81,470,000₫
Camera, iPhone 8 Plus2,000,000₫
Rear Camera, iPhone SE 2nd gen1,580,000₫
Camera, iPhone X2,000,000₫
Camera, iPhone XR2,000,000₫
Camera, iPhone Xs2,000,000₫
Camera, iPhone Xs Max2,000,000₫
Camera, iPhone 14 Pro5,250,000₫
Camera, iPhone 143,780,000₫
Camera, iPhone 14 Pro Max5,250,000₫
Speaker, iPhone 111,370,000₫
Speaker, iPhone 11 Pro1,370,000₫
Speaker, iPhone 11 Pro Max1,370,000₫
Speaker, iPhone 12 and 12 Pro1,370,000₫
Speaker, iPhone 12 Pro Max1,370,000₫
Speaker, iPhone 12 mini1,370,000₫
Top Speaker, iPhone 132,310,000₫
Bottom Speaker, iPhone 131,370,000₫
Top Speaker, iPhone 13 Pro2,730,000₫
Bottom Speaker, iPhone 13 Pro1,370,000₫
Bottom Speaker, iPhone 13 Pro Max2,730,000₫
Top Speaker, iPhone 13 Pro Max1,370,000₫
Bottom Speaker, iPhone 13 mini2,310,000₫
Top Speaker, iPhone 13 mini1,370,000₫
Speaker, iPhone 71,370,000₫
Speaker, iPhone 7 Plus1,370,000₫
Speaker, iPhone 8 Plus1,370,000₫
Speaker, iPhone SE 2nd gen1,370,000₫
Speaker, iPhone X1,370,000₫
Speaker, iPhone XR1,370,000₫
Speaker, iPhone XS1,370,000₫
Speaker, iPhone XS Max1,370,000₫
Bottom Speaker, iPhone 141,370,000₫
Bottom Speaker, iPhone 14 Pro1,370,000₫
Bottom Speaker, iPhone 14 Pro Max1,370,000₫
Taptic, iPhone 111,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 11 Pro1,370,000₫
Taptic, iPhone 11 Pro Max1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 12 and 12 Pro1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 12 Pro Max1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 12 mini1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 131,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 13 Pro1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 13 Pro Max1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 13 mini1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 71,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 7 Plus1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 81,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 8 Plus1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone SE 2nd gen1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone XR1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone X1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone XS1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone XS Max1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 141,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 14 Pro1,370,000₫
Taptic Engine, iPhone 14 Pro Max1,370,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 114,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 11 Pro4,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 11 Pro Max4,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 12 and 12 Pro4,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 12 Pro Max4,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 12 mini4,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 137,350,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 13 Pro7,350,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 13 Pro Max7,770,000₫
TrueDepth Camera, iPhone 13 mini6,300,000₫
TrueDepth Camera, iPhone XR4,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone XS4,730,000₫
TrueDepth Camera, iPhone XS Max4,730,000₫
 • Máy được thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Pin được thay thế theo tiêu chuẩn cao nhất của Apple (bao gồm thay mới keo kháng nước và bộ ốc mới chính hãng).
 • Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày kể từ ngày thay thế hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa.
 • Một số trường hợp cần phải gửi đi trung tâm Apple (SASP) để sửa chữa và thay thế sẽ thêm phí dịch vụ là 700.000đ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Màn hình được thay thế theo tiêu chuẩn cao nhất của Apple (bao gồm thay mới keo kháng nước và bộ ốc mới chính hãng).
 • Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày kể từ ngày thay thế hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế màn hình áp dụng cho các trường hợp rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc khi đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Camera được thay thế theo tiêu chuẩn cao nhất của Apple (bao gồm thay mới keo kháng nước và bộ ốc mới chính hãng).
 • Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày kể từ ngày thay thế hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
Đặt lịch hẹn ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất cho thiết bị của bạn
;