Shopdunk - Chuỗi Siêu Thị Apple Lớn Nhất Việt Nam
Authorized Reseller

Danh mục: MacBook Air

MWTK2 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 256GB)

4.4

694 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 256GB

28.990.000₫

23.150.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MWTK2 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 256GB) giá tốt nhất: 23.150.000₫ (Màu Bạc256GB)

MWTJ2 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Xám - 256GB)

4.7

707 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 256GB

28.990.000₫

23.150.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MWTJ2 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Xám - 256GB) giá tốt nhất: 23.150.000₫ (Màu Xám256GB)

MWTL2 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 256GB)

4.6

696 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 256GB

28.990.000₫

22.950.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MWTL2 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 256GB) giá tốt nhất: 22.950.000₫ (Màu Vàng256GB)

MVH52 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 512GB)

4.3

683 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 512GB

34.990.000₫

27.950.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MVH52 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 512GB) giá tốt nhất: 27.950.000₫ (Màu Vàng512GB)

MVH22 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Xám - 512GB)

4.6

696 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 512GB

34.990.000₫

27.950.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MVH22 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Xám - 512GB) giá tốt nhất: 27.950.000₫ (Màu Xám512GB)

MVH42 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 512GB)

4.6

689 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 512GB

34.990.000₫

27.950.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MVH42 - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 512GB) giá tốt nhất: 27.950.000₫ (Màu Bạc512GB)

MGN63 - MacBook Air M1 13 inch 2020 - Chính hãng (Full VAT) (Xám - 256GB)

4.6

679 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 256GB

28.990.000₫

24.990.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MGN63 - MacBook Air M1 13 inch 2020 - Chính hãng (Full VAT) (Xám - 256GB) giá tốt nhất: 24.990.000₫ (Màu Xám256GB)

MGN93 - MacBook Air M1 13 inch 2020 - Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 256GB)

4.7

688 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 256GB

28.990.000₫

24.990.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MGN93 - MacBook Air M1 13 inch 2020 - Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 256GB) giá tốt nhất: 24.990.000₫ (Màu Bạc256GB)

MGND3 - MacBook Air M1 13 inch 2020 - Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 256GB)

4.6

696 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 256GB

28.990.000₫

24.490.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MGND3 - MacBook Air M1 13 inch 2020 - Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 256GB) giá tốt nhất: 24.490.000₫ (Màu Vàng256GB)

MGN73 – MacBook Air M1 13 inch 2020 – Chính hãng (Full VAT) (Xám - 512GB)

4.6

666 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 512GB

34.990.000₫

30.450.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MGN73 – MacBook Air M1 13 inch 2020 – Chính hãng (Full VAT) (Xám - 512GB) giá tốt nhất: 30.450.000₫ (Màu Xám512GB)

MGNA3 – MacBook Air M1 13 inch 2020 – Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 512GB)

4.3

680 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 512GB

34.990.000₫

30.450.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MGNA3 – MacBook Air M1 13 inch 2020 – Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 512GB) giá tốt nhất: 30.450.000₫ (Màu Bạc512GB)

ZOYK - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 256GB)

4.7

687 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 256GB

31.740.000₫

26.450.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

ZOYK - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Bạc - 256GB) giá tốt nhất: 26.450.000₫ (Màu Bạc256GB)

ZOYL - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 256GB)

4.6

699 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 256GB

31.740.000₫

26.450.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

ZOYL - MacBook Air 13 inch 2020 mới - Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 256GB) giá tốt nhất: 26.450.000₫ (Màu Vàng256GB)

MGNE3 – MacBook Air M1 13 inch 2020 – Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 512GB)

4.7

687 đánh giá
Màu sắc:
Dung lượng:
 • 512GB

34.990.000₫

30.450.000₫

Bảo hành 12 tháng
Khuyến mại:

- Trả góp 0% lãi suất thẻ tín dụng

- Giảm 5% khi mua 1 phụ kiện, 10% khi mua 2 phụ kiện, 15% khi mua từ 3 phụ kiện (không áp dụng cho phụ kiện chính hãng Apple)

- Giảm 200.000đ khi mua túi chống sốc, balo khi mua kèm máy MacBook

- (Lưu ý: Chương trình KM tính trên giá niêm yết, không áp dụng chung với KM khác)

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

MGNE3 – MacBook Air M1 13 inch 2020 – Chính hãng (Full VAT) (Vàng - 512GB) giá tốt nhất: 30.450.000₫ (Màu Vàng512GB)

I. Đặc điểm nổi bật của MacBook Air

1. Thiết kế

Trong khi các đối thủ khác liên tục khoác áo mới cho sản phẩm của mình thì Apple lại không chạy theo xu hướng đó và hình dáng thiết kế Macbook Air của hãng không có nhiều thay đổi qua các năm sản xuất.

Lý giải cho việc này một cách thuyết phục là bởi vì dường như thiết kế của Macbook Air quá hoàn hảo trước các đối thủ. Phần thân máy nhỏ gọn, mỏng nhưng chứa đủ được một hệ thống cấu hình mạnh từ bo mạch chủ, ổ lưu trữ Flash, bộ nhớ và pin có thời lượng lên đến 10 giờ. Phiên bản Macbook Air 11 inch là một sản phẩm hoàn hảo cho dòng máy tính xách tay nhỏ gọn.

2. MacBook Air phù hợp với những nhu cầu nào?

Air là dòng nhỏ gọn, mỏng nhẹ, được Apple nhắm đến những người thích di chuyển, giới sinh viên, văn phòng và những người có nhu cầu phổ thông (duyệt web, xem phim cơ bản, chơi game nhẹ nhàng vui vẻ, email, các ứng dụng văn phòng).

Hình dáng thiết kế MacBook Air không có nhiều thay đổi qua các năm hình 2

Cấu hình của Air không thuộc dạng mạnh mẽ, nhưng vẫn rất phù hợp cho các nhu cầu trên nhờ sử dụng chip Core i tiết kiệm điện, RAM rộng rãi (8GB, không nhiều laptop trong tầm này có RAM như thế) và SSD tốc độ cao.

Một số nhu cầu rất phù hợp với MacBook Air ShopDunk liệt kê để quý độc giả tham khảo thêm nhé!

 • Ứng dụng văn phòng: Word, Excel cơ bản (file cỡ 1 trăm nghìn dòng trở lại), PowerPoint.. tất cả đều ngon, Email, chat chit, ghi chú
 • Lướt web: nghe nhạc, xem phim (4K hơi đuối, nhưng vẫn cố được)
 • Chỉnh sửa ảnh: chỉnh đơn giản với Photoshop ngon lành, không vấn đề gì, Lightroom cũng ổn
 • Làm phim: dựng video nhanh với iMovie cho phim gia đình, bạn bè, các đoạn clip, slideshow ảnh ngắn
 • Chơi game: các loại game nhẹ, game giết thời gian, game online không cần đồ họa mạnh. Nhưng để ý rằng macOS không có nhiều game cho bạn lựa chọn như Windows đâu. Cần kiểm tra tựa game của bạn có thể chạy trên macOS không nhé. Có thể cài Windows cho MacBook Air nhưng không phải là cách dùng tối ưu
 • Lập trình: lập trình web rất ổn vì không cần cấu hình mạnh, viết app iOS, Android thì tạm ổn, quản lý cơ sở dữ liệu cũng ngon vì macOS có nhiều app dạng này, xử lý dữ liệu nhỏ
 • Thiết kế: chạy được Adobe Illustrator cơ bản, khi kết xuất file có thể hơi chậm, nhưng bạn sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nếu xài dòng Pro

 3. Tính năng nổi bật trên MacBook Air

 • Thiết kế của MacBook Air quá hoàn hảo trước các đối thủ
  Phần thân máy nhỏ gọn, mỏng nhưng chứa đủ được một hệ thống cấu hình mạnh từ bo mạch chủ, ổ lưu trữ Flash, bộ nhớ và pin có thời lượng lên đến 10 giờ. Phiên bản MacBook Air 11 ich là một sản phẩm hoàn hảo cho dòng máy tính xách tay nhỏ gọn.Trên thực tế, dòng máy 11inch của chiếc laptop MacBook Air có thể so sánh về độ nhỏ gọn và tiện lợi, di động không kém một máy tính bảng 10 inch nào, tương tự với kích thước của iPad.Và tính đến thời điểm hiện tại thì phiên bản MacBook Air 13 inch vẫn là một trong những máy tính xách tay nhỏ gọn nhất trên thị trường. Cả 2 phiên bản đều được trang bị đầy đủ sức mạnh phần cứng để có thể chạy ứng dụng văn phòng hay các ứng dụng đa phương tiện như Photoshop và Final Cut Pro.
 • Pin MacBook Air được đánh giá thuộc loại pin trâu
  Khoảng 12 tiếng lướt web (theo quảng cáo Apple), xài thực tế tăng độ sáng thoải mái thì được cỡ 8-10 tiếng tùy những ứng dụng bạn đang chạy
 • Chạy hệ điều hành macOS có tính ổn định cao
  Ổn định, ít nóng, dễ sử dụng, không lỗi vặt, không phải cài lại. Đây là lợi thế lớn nhất so với những dòng Ultrabook khác trên thị trường nếu bạn là người cảm thấy khó chịu với Windows.
 • MacBook Air được sản xuất hướng tới là dòng máy tính xách tay siêu mỏng, siêu nhẹ của Apple.
  Máy được chia ra làm hai loại chính có kích thước 11 inches (nặng ~ 1.08kg) và 13 inches (nặng ~ 1.36kg).

4. Phân loại MacBook Air như thế nào?

1. MacBook 11 inch

Không có gì cần bàn cãi, đây là chiếc MacBook nhẹ nhất và nhỏ nhất trong gia đình MacBook…trong vài năm trước. Đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn hay di chuyển. Máy chỉ chiếm một không gian rất nhỏ trong các túi đựng, balo… Nếu bạn là người thích những dòng máy NoteBook nhỏ thì càng tuyệt vời, MacBook Air 11-inch dành cho bạn.

2. MacBook 13 inch

MacBook 13 inch thì lớn hơn MacBook 11 inch. Nhưng so với hầu hết máy tính xách tay cùng cỡ màn hình thì MacBook Air 13 inch vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Không gian hiển thị vừa đủ, đây là sự lựa chọn tốt dành cho người yêu thích sự linh hoạt.

II. Mua Macbook Air giá cả phải chăng cùng chế độ bảo hành tốt ở đâu?

ShopDunk – Chuỗi siêu thị Apple lớn nhất Việt Nam hiện đang cung cấp cho khách hàng sản phẩm Macbook Air trong thời gian sớm nhất khi được nhà sản xuất ra mắt cùng với việc bán mức giá vô cùng hấp dẫn, chế độ hậu mãi vô cùng tốt.
Đối với các khách hàng ở xa có nhu cầu mua sản phẩm có thể tham khảo qua dịch vụ mua hàng và thanh toán tận nơi miễn phí của ShopDunk. Đặc biệt, đối với những sản phẩm mới ra mắt, khách hàng có thể đặt cọc online trước một khoản tiền để ưu tiên nhận máy và sở hữu nhiều phần quà hấp dẫn.
=> Thông tin chi tiết liên hệ hotline 1900.6626 hoặc truy cập website shopdunk.com

Đọc thêm

Hệ thống cửa hàng ShopDunk

Vui lòng gọi tới số Hotline từng chi nhánh để được hỗ trợ nhanh nhất