Danh sách bình luận của: Bùi Thị Lập

iPad 4 (Wifi + 4G) – 99%

Nội dung bình luận: Cpu apple a6x trên ipad 4 bây giờ còn mạnh không ? Đã lỗi thời chưa thưa QTV ?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk