Danh sách bình luận của: Bùi Thị Tình

iPhone 6 – 99%

Nội dung bình luận: Mua iPhone 6 Likenew tại cửa hàng có được Test thử máy trước khi mua không ad? Máy đã bao gồm phụ kiện đi kèm chưa hay mình phải mua riêng?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk