Danh sách bình luận của: Chảo Thị Chầm

iPad Pro 9.7-inch (Wifi) mới

Nội dung bình luận: Sao iPad pro quay video và slomotion xấu nhiễu và mờ quá vậy....mình thấy ghi là 4k mà?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk