Danh sách bình luận của: Chu Thị Siều

iPhone 6s Plus – 99%

Nội dung bình luận: iPhone 6 Plus cũ bên Shopdunk tại sao giá vẫn còn mắc so với máy iPhone 6 Plus mới vậy? chênh nhau có 3-4 triệu thì thà mình mua máy mới còn hơn.

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk