Danh sách bình luận của: Dương Thị Thơm

iPad Air 2 (Wifi + 4G) – 99%

Nội dung bình luận: Tại sao iPad air 2 wifi + 4G cũ bên Shopdunk vẫn để giá bán cao vậy? so với sản phẩm mới không chênh lệch nhiều....

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk