Danh sách bình luận của: Giáp Thị Gấm

iPhone 6 – 99%

Nội dung bình luận: Em muốn mua iPhone 6 Gold cũ 128GB thì phải tra truoc bao nhieu % và mỗi tháng phải trả góp bao nhiêu ạ?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk