Danh sách bình luận của: Lê Thị Thảo

iPad Air 1 (Wifi + 4G) – 99%

Nội dung bình luận: Mình cần mua iPad air 16gb có 3G , ưu tiên màu đen nhé, báo giá và địa chỉ có hàng để mình qua xem?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk