Danh sách bình luận của: Lý Thị Tuyên

iPad 2 (Wifi) – 97%

Nội dung bình luận: Mình muốn mua iPad 2 màu đen bản 64GB mới 100% thì bên Shopdunk còn ko bạn?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk