Danh sách bình luận của: Nguyễn Đình Thịnh

iPad Air 2 mới – Wifi

Nội dung bình luận: Máy tính bảng iPad Air 2 Wifi có dùng được Sim không vậy bạn?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk

iPad 3 (Wifi + 4G) – 97%

Nội dung bình luận: Cho mình hỏi: Máy iPad 3 Likenew 99% này chỉ có kết nối 3G,không có wifi ạ?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk