Danh sách bình luận của: Nguyễn Đức Tân

iPad 3 (Wifi + 4G) – 97%

Nội dung bình luận: Tôi thấy iPad 3 của tôi chỉ dùng được có 6H là đã hết pin rồi vì sao vậy hả Admin?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk