Danh sách bình luận của: Nguyễn Thành Hưng

iPhone 6s Plus chính hãng Apple (cũ 99%)

Nội dung bình luận: Chế độ bảo hành của iPhone 6 Plus likenew 99% chỉ có 3 tháng thôi sao Shopdunk, mình thấy nhiều nơi họ bảo hành 12 tháng cơ mà?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk