Danh sách bình luận của: Nguyễn Thị Vân Anh

iPad Air 2 mới – Wifi

Nội dung bình luận: Máy tính bảng iPad Air 2 Wifi này là máy cũ hay máy mới chưa active vậy?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk