Danh sách bình luận của: Triệu Thị Thu

iPad 2 cũ – 99% – 3G

Nội dung bình luận: iPad 2 có thể cập nhật lên iOs 9.3.1 không vậy admin?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk

iPhone 5s – 99%

Nội dung bình luận: Mình mua online thì có được trả góp không vậy? Hồ sơ trả góp iPhone 5s bao gồm những gì vậy bạn?

Quà khuyến mãi Quà khuyến mãi

Khi mua sản phẩm ShopDunk