THU CŨ ĐỔI MỚI

GIẢM TỚI MỘT 1 TRIỆU ĐỒNG CHO iPHONE 12 SERIES

 

CÁCH ĐỊNH GIÁ SẢN PHẢM

 

Loại A : Là Hàng cũ đã qua sử dụng.  Máy Bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 99% ( không có vết sước,cấn móp trên thân máy)

 

 Loại B : Là Hàng cũ đã qua sử dụng. Máy Bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 98% (Màn không vết sước, có không quá 2 vết sước nhỏ hơn 1cm trên lưng hoặc viền )

 

 Loại C : Là Hàng cũ đã qua sử dụng. Máy Bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 97% (Màn không vết sước, có không quá 4 vết sước , có không quá 4 vết cấn móp, trên lưng hoặc viền )

 

Bảng định giá iPhone qua sử dụng tại ShopDunk (giá thu lại thực tế sẽ được báo sau khi thẩm định trực tiếp tại cửa hàng)