Tìm kiếm theo ngày diễn ra:

Văn hoá Hesman

Màn hình khóa. Cá nhân hóa Màn hình khóa của bạn với các ảnh ưa thích, thêm bộ lọc và tiện ích và thậm chí là thay đổi phông chữ của ngày và giờ. Các tiện ích và Hoạt động trực tiếp giúp việc cập nhật thông tin từ các ứng dụng ưa thích của bạn và nhận các cập nhật trong thời gian thực trở nên dễ dàng. Các thông báo xuất hiện ở cuối Màn hình khóa và có thể xem được bằng nhiều cách khác nhau. Bạn cũng có thể tạo nhiều Màn hình khóa và chuyển đổi giữa chúng. Chế độ tập trung. Liên kết một chế độ tập trung với Màn hình khóa để phù hợp với cách mà bạn muốn sử dụng iPhone trong thời điểm đó. Mở rộng bộ lọc Tập trung trên các ứng dụng của Apple, như Lịch và Tin nhắn, cũng như các ứng dụng của bên thứ ba, để ẩn nội dung gây sao lãng. Thư viện ảnh được chia sẻ iCloud. (iOS 16.1) Sử dụng một Thư viện ảnh được chia sẻ iCloud để chia sẻ một thư viện ảnh và video với tối đa năm thành viên khác trong gia đình. Người tham gia có thể thêm ảnh vào Thư viện được chia sẻ từ Thư viện cá nhân của họ, trực tiếp từ Camera hoặc khi các thành viên khác của Thư viện được chia sẻ ở gần. Và hơn thế nữa khi bạn đến tham gia Trực tiếp

Đăng ký ngay
Văn hoá Hesman 2
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết

Sự kiện sắp diễn ra

Hiện tại không có sự kiện nào trong khoảng thời gian này

Sự kiện đang diễn ra

Văn hoá Hesman

Màn hình khóa. Cá nhân hóa Màn hình khóa của bạn với các ảnh ưa thích, thêm bộ lọc và tiện ích và thậm chí là thay đổi phông chữ của ngày và giờ. Các tiện ích và Hoạt động trực tiếp giúp việc cập nhật thông tin từ các ứng dụng ưa thích của bạn và nhận các cập nhật trong thời gian thực trở nên dễ dàng. Các thông báo xuất hiện ở cuối Màn hình khóa và có thể xem được bằng nhiều cách khác nhau. Bạn cũng có thể tạo nhiều Màn hình khóa và chuyển đổi giữa chúng. Chế độ tập trung. Liên kết một chế độ tập trung với Màn hình khóa để phù hợp với cách mà bạn muốn sử dụng iPhone trong thời điểm đó. Mở rộng bộ lọc Tập trung trên các ứng dụng của Apple, như Lịch và Tin nhắn, cũng như các ứng dụng của bên thứ ba, để ẩn nội dung gây sao lãng. Thư viện ảnh được chia sẻ iCloud. (iOS 16.1) Sử dụng một Thư viện ảnh được chia sẻ iCloud để chia sẻ một thư viện ảnh và video với tối đa năm thành viên khác trong gia đình. Người tham gia có thể thêm ảnh vào Thư viện được chia sẻ từ Thư viện cá nhân của họ, trực tiếp từ Camera hoặc khi các thành viên khác của Thư viện được chia sẻ ở gần. Và hơn thế nữa khi bạn đến tham gia Trực tiếp

Xem chi tiết

Sự kiện đã diễn ra

Văn hoá Hesman

Màn hình khóa. Cá nhân hóa Màn hình khóa của bạn với các ảnh ưa thích, thêm bộ lọc và tiện ích và thậm chí là thay đổi phông chữ của ngày và giờ. Các tiện ích và Hoạt động trực tiếp giúp việc cập nhật thông tin từ các ứng dụng ưa thích của bạn và nhận các cập nhật trong thời gian thực trở nên dễ dàng. Các thông báo xuất hiện ở cuối Màn hình khóa và có thể xem được bằng nhiều cách khác nhau. Bạn cũng có thể tạo nhiều Màn hình khóa và chuyển đổi giữa chúng. Chế độ tập trung. Liên kết một chế độ tập trung với Màn hình khóa để phù hợp với cách mà bạn muốn sử dụng iPhone trong thời điểm đó. Mở rộng bộ lọc Tập trung trên các ứng dụng của Apple, như Lịch và Tin nhắn, cũng như các ứng dụng của bên thứ ba, để ẩn nội dung gây sao lãng. Thư viện ảnh được chia sẻ iCloud. (iOS 16.1) Sử dụng một Thư viện ảnh được chia sẻ iCloud để chia sẻ một thư viện ảnh và video với tối đa năm thành viên khác trong gia đình. Người tham gia có thể thêm ảnh vào Thư viện được chia sẻ từ Thư viện cá nhân của họ, trực tiếp từ Camera hoặc khi các thành viên khác của Thư viện được chia sẻ ở gần. Và hơn thế nữa khi bạn đến tham gia Trực tiếp

Xem chi tiết
Văn hoá Hesman 2
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết