Bảng giá sửa chữa

Dòng sản phẩm
Dịch vụ
Loại thiết bịChi phíMô tả
MacBook Air (11-inch, Early 2015)4,200,000₫
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Air (13-inch, 2017)4,200,000₫
MacBook Air (M1, 2020)4,200,000₫
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)4,200,000₫
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)4,200,000₫
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 TBT3)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (14-inch, 2021)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (15-inch, 2016)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (15-inch, 2018)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (16-inch, 2019)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (16-inch, 2019)6,200,000₫

Có kèm điều kiện kiếm tra

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)13,650,000₫
MacBook Pro (16-inch, 2021)16,280,000₫
MacBook Air (M2, 2022)4,200,000₫
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)13,650,000₫
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3)13,650,000₫
MacBook (Retina, 12-inch, 2017)11,030,000₫
MacBook Air (13-inch, 2017)9,660,000₫
MacBook Air (M1,2020)9,660,000₫
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)9,660,000₫
MacBook Air (Retina, 13-inch 2019)9,660,000₫
MacBook Air (Retina, 13-inch 2020)9,660,000₫
MacBook Pro (13-inch 2017, 2 TBT3)13,650,000₫
MacBook Pro (13-inch 2017, 4 TBT3)13,650,000₫
MacBook Pro (13-inch 2018, 4 TBT3)13,650,000₫
MacBook Pro (13-inch 2019, 2 TBT3)13,650,000₫
MacBook Pro (13-inch M1, 2020)13,650,000₫
MacBook Pro (14-inch, 2021)18,280,000₫
MacBook Pro (15-inch, 2017)16,280,000₫
MacBook Pro (15-inch, 2018)16,280,000₫
MacBook Pro (16-inch, 2019)17,020,000₫
MacBook Pro (16-inch, 2021)21,010,000₫
MacBook (Retina,12-inch,2017)Có điều kiện kiểm tra6.200.000đ₫8,400,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 8.400.000đ

MacBook Air (13-inch, 2017)5,780,000₫
MacBook Air (M1,2020)7,040,000₫
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)8,090,000₫
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)7,040,000₫
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3)Có điều kiện kiểm tra4.730.000₫9,240,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 9.240.000đ

MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3 & 4 TBT3)Có điều kiện kiểm tra4.730.000₫9,240,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 9.240.000

MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3)Có điều kiện kiểm tra4.730.000₫9,240,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 9.240.000

MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3)Có điều kiện kiểm tra4.730.000đ₫13,650,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 13.650.000đ

MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3)Có điều kiện kiểm tra4.730.000đ₫13,650,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 13.650.000đ

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)Có điều kiện kiểm tra5.460.000đ₫13,650,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 13.650.000đ

MacBook Pro (14-inch,2021)13,650,000₫
MacBook Pro (15-inch, 2018)Có điều kiện kiểm tra4.730.000đ₫10,500,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 10.500.000đ

MacBook Pro (15-inch, 2017)Có điều kiện kiểm tra4.730.000đ₫10,500,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 10.500.000đ

MacBook Pro (16-inch, 2019)Có điều kiện kiểm tra4.730.000đ₫16,280,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 16.280.000đ

MacBook Pro (16-inch, 2021)16,280,000₫
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3)Có điều kiện kiểm tra6.200.000đ₫9,240,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 9.240.000đ

MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 TBT3)Có điều kiện kiểm tra6.200.000đ₫9,240,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 9.240.000đ

MacBook Pro (15-inch, 2016)Có điều kiện kiểm tra4.730.000đ₫10,500,000₫

Giá không đủ điều kiện kiểm tra 10.500.000đ

MacBook (Retina,12-inch,2017)11,030,000₫
MacBook Air (13-inch, 2017)9,660,000₫
MacBook Air (M1,2020)11,970,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)11,970,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019)14,390,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)11,860,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3)13,340,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3)15,960,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3)15,960,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (13-inch, 2019, 4 TBT3)15,960,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3)15,960,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3)15,960,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)15,960,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (14-inch,2021)15,960,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (15-inch, 2018)18,590,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (15-inch, 2019)18,590,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (16-inch, 2019)18,590,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (16-inch, 2021)18,590,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Air (15-inch, M2, 2023)12,290,000₫

Bắt buộc thay kèm TouchID

MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3)2,310,000₫

Kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Air (M1,2020)2,310,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)2,310,000₫

TouchID Board

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3)2,310,000₫

TouchID Board
Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3)2,310,000₫

Touch ID with Audio Board Flex, Space Gray

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3)2,310,000₫

Touch ID with Audio Board Flex, Silver

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)2,310,000₫

Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (14-inch,2021)2,310,000₫

TouchID Board
Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (15-inch, 2018)2,310,000₫

TouchID Board
Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (16-inch, 2019)2,310,000₫

TouchID Board
Có kèm điều kiện kiểm tra

MacBook Pro (16-inch, 2021)2,310,000₫

TouchID Board
Có kèm điều kiện kiểm tra

 • Pin được thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa 
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Màn hình được thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Với các model bắt buộc thay kèm touch ID thì chi phí trên đã bao gồm Logic Board và Touch ID Board.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
 • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
 • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
 • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
 • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.
Đặt lịch hẹn ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất cho thiết bị của bạn
;