BẢNG GIÁ GÓI BẢO HÀNH APPLE CARE PROTECTION PLAN

Sản phẩm Giá bán Thời gian mở rộng bảo hành
AppleCare cho iMac 2.900.000đ thêm 2 năm
AppleCare cho MacBook Air/ 13” MacBook Pro 5.450.000đ thêm 2 năm
AppleCare cho MacBook Pro 15”/ 16” 7.550.000đ thêm 2 năm
AppleCare cho Mac mini 2.190.000đ thêm 2 năm
AppleCare cho Mac Pro 7.190.000đ thêm 2 năm
AppleCare cho iPad 1.950.000đ thêm 1 năm
AppleCare cho Apple TV 690.000đ thêm 1 năm

  • Apple Care Protection Plan là gói bảo hành mở rộng, giúp kéo dài thời gian bảo hành cho các thiết bị Apple. Thay vì thời hạn bảo hành tiêu chuẩn 1 năm, sản phẩm được mở rộng thời gian bảo hành lên 2 hoặc 3 năm.
  • Apple Care Protection Plan có thể áp dụng cho cả sản phẩm chính hãng Apple Việt Nam và sản phẩm nhập khẩu. Ðiều kiện là sản phẩm còn thời gian bảo hành tiêu chuẩn của Apple và tối thiểu 7 ngày.
  • Việc mua Apple Care Protection Plan không có nghĩa là sản phẩm được Apple bảo hành 100%. Apple Care Protection Plan bảo hành theo tiêu chuẩn chung của Apple, không bảo hành khi sản phẩm rơi vỡ, vào nước.