iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone SE (thế hệ thứ 3)
Chọn các phiên bản để so sánh.
Hình ảnh
Màu
Thông tin tóm tắt
Thiết Kế
Dynamic Island
Chip
Camera
Thu Phóng Quang Học
An Toàn
Pin
Kết Nối
Face ID/Touch ID
Mạng Di Động