Cử chỉ Multi-Touch giúp bạn dễ dàng sử dụng máy tính Mac. Nhờ Multi-Touch, bạn thể vuốt, cuộn hoặc chạm để thực hiện các tác vụ hữu ích. Vì vậy, đối với những ai đã sử dụng iPhone hoặc iPad, sử dụng Mac đem lại cảm thấy quen thuộc một cách đáng ngạc nhiên.

 

Bạn có thể làm được nhiều việc hơn nữa với Multi-Touch:

  • Đánh dấu tệp đính kèm email
  • Tạo chữ ký cho biểu mẫu
  • Phóng to vị trí trên bản đồ