Thu cũ đổi mới

GIÁ NHẬP LẠI MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Cách định giá sản phẩm

Loại A: 
Là hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 99% 
(Không có vết xước, cấn móp trên thân máy).

Loại B:
Là hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 98% 
(Màn không vết xước, có không quá 2 vết xước nhỏ hơn 1cm trên lưng hoặc viền).

Cách định giá sản phẩm

Loại A:
Là Hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 99% (Không có vết xước, cấn móp trên thân máy).

Loại B:
Là Hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 98% 
(Màn không vết xước, có không quá 2 vết xước nhỏ hơn 1cm trên lưng hoặc viền).

XS MAX

iPhone XS Max

ipxs

iPhone XS

ipxr

iPhone XR

ip11promaxx

iPhone 11 Pro Max

ip11pro

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Green

iPhone 11

ip12promaxx

iPhone 12 Pro Max

ip12 pro

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12

IP13PROMAX 1

iPhone 13 Pro Max

ip13pro.1 1

iPhone 13 Pro

ip13.1 1

iPhone 13

XS MAX

iPhone XS Max

ipxs

iPhone XS

ipxr

iPhone XR

ip11promaxx

iPhone 11 Pro Max

ip11pro

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Green

iPhone 11

ip12promaxx

iPhone 12 Pro Max

ip12 pro

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12

IP13PROMAX 1

iPhone 13 Pro Max

ip13pro.1 1

iPhone 13 Pro

ip13.1 1

iPhone 13

Shopping Cart
Scroll to Top

Chat Zalo

(7h30 - 22h00)

1900.6626

(7h30 - 22h00)

Messenger

(7h30 - 22h00)

// jQuery(".variations tr:nth-child(2) th.label .veb-selected-variation-item-name").attr("id","get_ram"); // let getram = document.getElementById("get_ram").textContent; // document.getElementById("hien_dl_ram").innerHTML = getram; // let gdungluong = document.getElementById("get_dung_luong").textContent; // document.getElementById("lay_dung_luong").innerHTML = gdungluong;

Đăng ký đặt trước sản phẩm

 Đăng ký đặt cọc